Acil Servis
Acil Servis

       Acil Servisimiz,hastanemize müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve bu konuda uzmanlaşmış bir ekip tarafından 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede acil hizmet veren bir ünitedir.

 

   Birimimizde;acil servise başvuran hastaların,sağlık personelleri tarafından durumlarının aciliyetine ve önemine göre sıralandığı Triyaj bölümü, 1 tanesi çocuklara tahsis edilmiş 3 yataklı muayene odası ,toplam 12 yataklı 3 müşahede odası, 2 yataklı Sarı Alan müdahale odası,1 yataklı Kırmızı Alan Resüsitasyon odası, enjeksiyon odası,KBRN Odası ve birimde kullanılacak malzemelerin temini için ilaç+tıbbi sarf malzeme deposu mevcuttur.
          Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuar,acil röntgen,Tomografi ve MR gibi bütün destek birimler 24 saat çalışmaktadır.