Biyokimya Lab.

BİYOKİMYA LABORATUARI BİRİMİMİZ 

»    Biyokimya Laboratuarı Olarak amacımız Nedir ?

Uluslararası standartlara uygun, hızlı, güvenilir sağlık hizmeti sunmak ve çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanıp, sürekli kendini yenilemek suretiyle hizmet alan ve hizmet veren memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

»    Biyokimya Laboratuarı Bölümleri Nelerdir ?

Biyokimya Laboratuvarımızın HORMONBİYOKİMYA ve İDRAR bölümleri bulunmaktadır.

     
1) HORMON Bölümünde;   2) BİYOKİMYA Bölümünde;  3) İDRAR Bölümünde;
          - Serbest T3           - Kardiyak Markerler;           - TAM İDRAR TETKİKİ (ACİL)
          - Total T3           - Mass CKMB (ACİL)           - İDRARDA GEBELİK TETKİKİ(ACİL)
          - Serbest T4           - Troponin-I (ACİL)           - GAİTADA HEMOGLOBİN 
          - Total T4           - Miyoglobin (ACİL)  
          - TSH           - ALT (ACİL)  
          - FSH           - ALBÜMİN  
          - LH           - ALP  
          - Progesteron           - AMİLAZ (ACİL)  
          - Total Testosteron           - AST (ACİL)  
          - Estradiol           - DİREKT BİLİRÜBİN  
          - Prolaktin           - TOTAL BİLİRÜBİN  
          - Beta HCG           - KALSİYUM (ACİL)  
          - PSA           - KLOR (ACİL)  
          - Serbest PSA           - TOTAL KOLESTEROL  
          - AFP           - PSEUDOKOLİNESTERAZ  
          - CEA           - KREATİN KİNAZ  
          - CA-125           - KREATİNİN (ACİL)  
          - Vitamin B12           - FERRİTİN  
          - Folik Asit           - GGT  
            - GLUKOZ (ACİL)  
            - DEMİR  
            - UIBC  
            - LDH  
            - MAGNEZYUM  
            - FOSFOR  
            - POTASYUM (ACİL)  
            - TOTAL PROTEİN  
            - SODYUM (ACİL)  
            - TRİGLİSERİD  
            - ÜRE (ACİL)  
            - ÜRİK ASİT  
            - GLİKOLİZE HEMOGLOBİN  
 

          - NEONATAL BİİRÜBİN (ACİL)

 İndirilebilir Dosyalar : Biyokimya Testleri Öncesinde Hastaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

 

»    Biyokimya Laboratuarı İle İlgili Genel Bilgiler ;

Hafta içi her gün 08:00 -16:00 saatleri arasında poliklinik hastalarımızın kan idrar ve diğer vücut sıvısı örnekleri kan alma biriminde alınarak laboratuarımıza transfer edilmekte, ve hasta sonuçları biyokimya uzmanı kontrolünden geçtikten sonra istem yapan birimlere dağıtılmaktadır. Acil testler ise, 24 saat süre ile çalışılmakta olup biyokimya tetkikleri 60 dakika, kardiyak marker tetkikleri 45 dakika, idrar ve gaita tetkikleri 30 dakika sonra istem yapan birimlerden dağıtılmaktadır. 

»    Biyokimya Laboratuarımızda Bulunan Cihaz donanımı ;

1 -Backman Coulter LX-20 model Biyokimya Otoanalizörü 1 adet,
2 -Advia Centaur Xp model Hormon Otoanalizörü 1 Adet,
3 -Labumat Model idrar Analizörü 1 Adet bulunmaktadır.

Laboratuarımızda çalışılan rutin Biyokimya, Hormon ve İdrar tetkikleri için hem internal hem de BİORAD-EQAS External Kalite Kontrol programları uygulanmaktadır.

 »    Biyokimya Laboratuarında Uyulması Gereken Kurallar ;

1 - Görevli personel haricinde Laboratuara girmek yasaktır.
          2 - Biyolojik Materyal, gerekli önlemler alındıktan sonra(eldiven,önlük vb..) ele alınmalı ve çalışılmalı, bu işlemler sonucunda mutlaka eller yıkanmalıdır.
          3 - Terlik ve sandalet gibi açık giyecekler değil, kapalı ayakkabılar tercih edilmelidir.
          4 - Laboratuar içerisinde yemek yenmemeli, sigara ve sıvı içecekler içilmemelidir.
          5 - Ağızla kullanılan pipetler değil, otomatik pipetler kullanılmaktadır.
          6 - Çalışma yüzeyleri her çalışma sonrasında dezenfekte edilmeli, yerler temizlenmelidir.
          7 - Çalışma alanında gereksiz madde veya aparatlar bulunmamalıdır.
          8 - Laboratuarda bulunan tehlikeli kimyasalların envanteri çıkarılmalı, ve güvenlik bilgi formları oluşturulmalıdır. 
          9 - Laboratuarda buluna Reaktif ve sarf malzemeler üzerindeki tehlike işaretlerine dikkat edilmeli, ve güvenlik bilgi formlarındaki ikazlara uyulmalıdır.
          10 - Tıbbi atıklar talimatlara göre toplanmalı ve transferleri sağlanmalıdır.

»    Biyokimya Testleri Öncesinde Hastaların Dikkat Etmesi Gereken Konular ;

    «  Biyokimya Testleri Öncesinde Hastaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

  »    Kan Numunelerinin Alınışı ;

    «  Kan Numunelerinin Alınışı ( Power Point Sunusu )