Görüntüleme

GÖRÜNTÜLEME

           -Dijitalize edilmiş Direkt radyografi sistemleri + CR teknolojisi,
          -Mammografi,
          -Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi,
          -Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (16 kesit),
          -Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 tesla) ,
          -Kemik Dansitometrisi
          -PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi)
          -Radyolojik Girişimsel İşlemler Polikliniği hastanemiz Radyoloji bölümünde mevcuttur.

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir.

 PACS sistemi, hekimlerin dijital görüntüleme cihazlarından elde edilen elektronik formattaki görüntülere güvenli, hızlı ve kolay erişimini sağlamaktadır. Tüm tıbbi birimlerden doktorlar kendi bilgisayarlarından görüntülere ulaşabilmekte, üzerinde işlem yapabilmekte, teşhis ve tedavi noktasında gerekli değerlendirmeleri not olarak ekleyerek, görüntü raporlarını alabilmektedirler. Bu yöntemle elektronik ortamda elde edilen görüntüler CD-DVD formatında isteyen hastalara verilmektedir.(Bu yöntem Ağız ve Diş Sağlığı Ünitemizde çekimi yapılan Panoramik Röntgen için de geçerlidir.)