Kan Transfüzyon Mrk.

Kan Transfüzyon Merkezi 

Kan Bağışı Yapmak İsteyenlerin Dikkatine

          1 - Dade Behring Bn II Nefolometre Cihazı

          2 - ACT 7000 Kuagülometre Cihazı

          3 - ABOOT AXSYM İmmunasay Cihazı

          4 - Beckman Coulter HHemogram Cihazı Total T3

          5 - Vacutest Kimased Auto 60 Sedimantasyon Cihazı

          Laboratuvarımızda çalışılan tetkikler biorad-eqas external kalite kontrol programı uygulanmktadır.

Kan Merkezinde Yapılan Hizmetler

          1 - Jell santrifügasyon ile Cross-match

          2 - Jell santrifügasyon ile KAN GRUBU 

          3 - Jell santrifügasyon ile REVERSE GRUPLAMA

          4 - Jell santrifügasyon ile DİREKT COOMBS testi

          5 - Tam Kan(Torbada)

          6 - Eritrosit süspansiyonu

          7 - Plazma (Taze ve Donmuş)

Kan Merkezinde Bulunan Cihaz Donanımları

          1 - Beckman coulterv act5 diff al cihazı

          2 - Dianmed-ıd jell santrifügasyon sistemi

          3 - Heraeus cryofuge santrifügasyon cihazı