Mikrobiyoloji lab

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI BİRİMİMİZ 

Mikrobiyoloji Laboratuarı Olarak amacımız Nedir ?

Uluslar arası standartlara uygun,etkin,hızlı,güvenilir çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanan laboratuvar hizmeti vermek.

Mikrobiyoloji Laboratuarının Çalışma Prensipleri

- Her gün Kan alma ünitesinde saat 08:00-11:00 arasında rutin ve acil analizler için kan örneği alınmaktadır.Mikrobiyoloji laboratuarına gelen örnekler Mik.Uzmanınca kabul edilip çalışmaya alınmaktadır.

        - 24 saat acil analizler çalışılmaktadır.

        - Aynı gün içerisinde sonuçlar 13:30'dan itibaren muayene olduğu poliklinikten alınabilmektedir.

        - Manuel tetkikler direkt mikrobiyoloji laboratuarında kabul edilmeketedir.(Gaite,kültür örnekleri,balgam,mantar v.b.)

        - Acil tetkikler 

        - Hemogram 30'

        - Direkt mikroskobik çalışmalar 30'da

        - Diğerleri 120'da sonuçlanmaktadır.

        - Bütün çalışmalar Uz.Dr. tarafından kontrol edilip onaylanmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuarı Cihaz Donanımı

1 - Dade Behring Bn II Nefolometre Cihazı

          2 - ACT 7000 Kuagülometre Cihazı

          3 - ABOOT AXSYM İmmunasay Cihazı

          4 - Beckman Coulter HHemogram Cihazı Total T3

          5 - Vacutest Kimased Auto 60 Sedimantasyon Cihazı

          Laboratuvarımızda çalışılan tetkikler biorad-eqas external kalite kontrol programı uygulanmktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuarı ve Kan Merkezi Laboratuvarında Uyulması Gereken Kurallar: ;

1 - Görevli personel haricinde laboratuvara girmek yasaktır.

          2 - Biyolojik materyalle temas sonucu mutlaka eller yıkanmalıdır.

          3 - Biyolojik materyale gerekli önlem alındıktan sonra çalışılmalıdır.(Eldiven,önlük,maske kullanılmadır.)

          4 - Laboratuvar içerisinde yemek yenmemeli,sigara ve sıvı içecekler içilmemelidir.

          5 - Otomatik pipetler kullanılmadır.

          6 - Çalışma yüzeyleri dezenfekte edilmeli yerler temizlenmelidir.

          7 - Laboratuvarda bulunan tehlikeli kimyasalların envanteri çıkarılmalıdır.

          8 - Laborotuvararda bulunan reaktif ve sarf malzemeleri üzerindeki tehlike işaretlerine dikkat edilmeli ve güvenlik bilgi formlarındaki ikazlara uyulmalıdır.

          9 - Tıbbi atıklar talimata göre toplanmalı ve transferleri sağlanmalıdır.

Mikrobiyoloji Laboratuarımızda Yapılan Serolojik Tetkikler ;

1 - ASO(nefolometrik) - VDRL

        2 - CRP(nefolometrik) -Brucella grupAgg 

        3 - RF(nefolometrik)

        4 - Total IgE(nefolometrik)

        5 - Total IgA(nefolometrik)

        6 - Salmonella grupAgg

Mikrobiyoloji Laboratuarımızda Yapılan Hematolojik Tetkikler ;

1 - Hemogram(Tam Kan Sayımı)

          2 - Htc

          3 - Kan Grubu

          4 - Sedimentasyon

          5 - Kanama zamanı

          6 - Pıhtılaşma zamanı

Mikrobiyoloji Laboratuarımızda Yapılan Kuagülümetrik Tetkikler ;

          1 - Protrombin zamanı(PT)

          2 - Akut parsiyel tromboplastin

Mikrobiyoloji Laboratuarımızda Yapılan İmmunassay Tetkikler ;

1 - HbsAg

          2 - Anti Hbs

          3 - Anti Hbe

          4 - Anti Hbc IgG

          5 - Anti Hbc IgM

          6 - HbeAg

          7 - Anti HAV IgM

          8 - Anti HIV I-II

Mikrobiyoloji Laboratuarımızda Yapılan Kültür ve Antibiyogram Tetkikleri ;

1 - Boğaz Kültürü

          2 - İdrar kültürü

          3 - Gaita kültürü

          4 - Yara kültürü

          5 - Vajinal akıntı kültürü

          6 - ANTİBİYOGRAM DUYARLILIK TESTİ

          7 - Beta hemolitik streptokok tiplendirilmesi

          8 - Direkt mikroskobik tetkikler

          9 - Boyalı mikroskobik tetkikler

          10 - Gaita da parazit

          11 - Gaita mikroskobisi

          12 - Amip ve Giardia aranması

          13 - Mantar taraması

          14 - Asido resistans bakteri aranması(ARB)

Kültür Alınmadan Önce Dikkat Edilecek Hususlar

İdrar Kültürü

          1 - Rutin bakteriyolojik inceleme için en az 1 ml idrar alınmalı.

          2 - İdrar kültürü için mümkün olduğunca sabah idrar tercih edilmeli.

          3 - İdrar yapılacak kap hiçbir yere dokundurulmamalı, bir miktar idrar dışarıya atılıp,orta idrar steril kaba alınmalı.

          4 - Kültür 30 dk. içerisinde laboratuvara gönderilmeli.

          - Dışkı

          1 - Dışkı kabının steril olmasına gerek yoktur.

          2 - Dışkı 30 dk. İçerisinde laboratuvara gönderilmelidir.

          3 - Boğaz,burun,kulak,yara kültürleri laboratuvar görevlisi tarafından alınmaktadır.

          4 - Kültür alınacak hastaların antibiyotik kullanmaması tercih edilir.(en az 2 gün)

          5 - Kültür sonuçları 48 saat sonra muayene olunan poliklinikten alınır.

          - Laboratuvarımızda Cuma günleri hariç her gün mesai saatleri içerisinde kültür alınmaktadır.