Poliklinikler

POLİKLİNİKLER

Hastanemiz Zemin Kat-1.Kat ve 2.Katlarında bulunan Poliklinik odalarında 09:00-16:00 saatleri arasında;Genel Cerrahi,Ortopedi ve Travmatoloji,Beyin Cerrahi,Kadın Hastalıkları ve Doğum,Çocuk Hastalıkları,Çocuk Cerrahisi,Göğüs 
          Hastalıkları,Dahiliye,Kardiyoloji,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Nöroloji,Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları,Cildiye,Göz Hastalıkları,Üroloji,Diyet,Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi branşlarında Poliklinik hizmetleri sunulmaktadır.
          Hastanemizde; www.erdemlidh.gov.tr ya da www.mhrs.gov.tr adresine başvurarak internetten randevu,182 numaralı “MHRS Çağrı Merkezini” arayarak telefonla randevu veya Poliklinik Kat Girişlerindeki Hasta Kayıt Bankolarına direkt başvuru sistemi ile poliklinik hizmeti verilebilmektedir.
          Her poliklinik katında hasta kayıt-danışma ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.Ayrıca Zemin Kat Poliklinik girişinde Engelli Hasta Kayıt bölümünde işaret dili bilen eğitimli personel görevlendirilmiştir.
          Yine her katta bulunan Kan Alma Odalarımızda polikliniklerden istemi yapılan kanlar alınmakta ve Pnömotik Sistem aracılığıyla ilgili laboratuarlara gönderilmektedir.
          Poliklinik katlarında bulunan Refraktometri-Tonometri-Pakimetri-Biometri-EEG-EMG,ESWL(Taş Kırma),Üroflowmetri, Odyometri,Yenidoğan İşitme Tarama EKG,EFORLU EKG,Alerjik Cilt Testi,Diyabet Polikliniği,SFT,NST,…………….gibi çekim ünitelerinde tanı ve tedaviye yardımcı işlemler gerçekleştirilmektedir.
          Bebek Dostu Hastanemizde ,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Çocuk Hastalıkları Polikliniklerinin bulunduğu katta Bebek Bakım ve Emzirme Odamız mevcuttur.Ayrıca bu katta Aile Planlaması Hizmetlerinin sunulduğu ayrı bir oda bulunmaktadır.
          Psikiyatri Poliklinikleri içerisinde Psikolog Hizmetleri verilmekte,ayrıca kimsesiz,yardıma muhtaç ve sosyal güvencesi olmayan hastalarımız için Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimimiz bulunmaktadır.
          Zemin Kat Poliklinikler girişinde hastalarımızın ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri Hasta İletişim Birimimiz mevcuttur.
          Göğüs Hastalıkları Polikliniklerinin bulunduğu 1.Kat Poliklinik katında Sigara Bırakma Polikliniği Hizmetleri sunulmaktadır.
          Hastanemizde Organ Bağış Birimi ve Kanser Kayıt Birimi mevcuttur.